Svenska endurotävlingar

Tävlingstyper

swedish-enduro-championship_Mudrace_1080Endurotävlingar delas in i två typer: typ 1 och typ 2. Den uppenbara skillnaden ligger i reglerna för tidtagning, där typ 1 har den klassiska formen av tidtagning med tidkort och tidkontroller som måste matchas av föraren för att undvika straffpoäng. Dessa tidskontroller saknas däremot i Enduro Typ 2. Andra skillnader är att tävlingsbanan för typ 1-lopp är ‘pilad’, det vill säga utmärkt snarare än sluten, som typ 2-loppens banor ofta är.

För typ 2-lopp är det vanligt att loppet består av flera varv på en och samma bana, och det kallas därför ofta för ‘varvlopp’. Typ 1-loppens banor innehåller även specialsträckor och transportsträckor på allmän väg, vilket innebär att föraren måste ha körkort utöver tävlingslicensen. En sista, stor skillnad är att inom Enduro Typ 1 är det föraren själv som servar sin motorcykel under loppets gång om det skulle uppstå mekaniska fel, et cetera. Detta tillför tävlingen ytterligare ett taktiskt element – det gäller att hushålla med krafterna för att orka åtgärda eventuella fel.

Svenska endurotävlingar

I Sverige är Enduro Typ 1 den vanligaste tävlingsformen. De svenska mästerskapen körs exempelvis som typ 1. Kändast av alla svenska tävlingar av typ 1 är antagligen Novemberkåsan, som hålls på olika orter varje år i november. Själva loppet består av en bana på tio mil som körs tre gånger; en gång på dagen och två på natten. Tävlingen är känd för sina svåra partier, som kan bestå av allt från bäckar till myr och extremt leriga partier. Av de cirka 100 – 170 tävlande som ställer upp är det sällan mer än hälften som kommer i mål. År 2003 var det exempelvis bara 12 av 109 förare som genomförde hela loppet. Ett annat typ 1-lopp är Husabergsloppet, som sponsras av svensk-snus.se. Om du har planer på att köpa snus online är det för övrigt ett ypperligt ställe att handla på.

Exempel på Enduro Typ 2 är Stångesbroslaget, Ränneslättsloppet och Gotland Grand National, vilka tillsammans kallas ‘en svensk enduroklassiker’. Med över 3 000 anmälda deltagare från tio olika länder år 2016 är Gotland Grand National dessutom världens största endurotävling.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *