Om enduromotorcyklar

2a292b8cb7f212f01073467124a148a1Enduromotorcyklar är specialiserade fordon. Framförallt är de robusta eftersom det ställs stora krav; de ska kunna prestera länge och under hög påfrestning, utstå vatten, lera och sand, samt tåla hårda stötar. Precis som en motorcykel för motorcross har en enduromotorcykel djup fjädring för att tåla körning i terräng. I klass 1-tävlingar förekommer även sträckor på allmänna vägar, och i sådana fall måste motorcykeln uppfylla alla krav för att få framföras i trafiken. Krav på belysning är ett exempel. Klass 2-tävlingar kan skilja sig från detta och belysning monteras ofta bort på grund av säkerhetsskäl och för att göra motorcykeln lättare. En 125-kubikare väger cirka 100 kg, medan en motorcykel på närmare 650 kubik kan väga uppemot 130 kg.

Robustheten till trots händer det att motorcyklar går sönder. Inom klass 1-tävlingar kan förare få lov att själva reparera eventuella fel på sina motorcyklar under loppets gång. Mekaniska fel är en vanlig orsak till varför förare avbryter ett lopp.

Tävlingsklasser och maskinklasser

Motorcyklar för tävlingsenduro löper från 125 cc till 650 cc, där cc (kubikcentimeter) är den sammanlagda slagvolymen för motorns alla cylindrar. Större slagvolym innebär förenklat större effekt från motorn och därmed snabbare gång. Motorcyklarna delas in i fem maskinklasser för tävling beroende på motortyp (om motorn är två- eller fyrtaktare) och slagvolym. Dessa klasser benämns E0 – E4. För tävling i enduro klass 0 krävs maskinklass E0, för klass 1 krävs E1. Klass 2 kräver maskinklass E2, och klass 3 kräver maskinklass E3. Arrangörer kan välja att slå samman eller dela maskinklasser.

  • E0 har slagvolymen 49 – 85 cc för tvåtaktare och 75 – 150 cc för fyrtaktare.
  • E1 har slagvolymen 100 – 144 cc för tvåtaktare och 175 – 250 cc för fyrtaktare
  • E2 har slagvolymen 175 – 250 cc för tvåtaktare och 290 – 450 cc för fyrtaktare
  • E3 har slagvolymen 290 – 500 cc för tvåtaktare och 475 – 650 cc för fyrtaktare
  • EE1 utgörs av eldrivna motorcyklar, oavsett kapacitet.

Eftersom farthållning är viktigare än hög hastighet inom enduro brukar motorerna generellt ha högre bottendrag och lägre topprestanda än exempelvis en motorcross.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *