Om enduro

Sporten enduro

motorbike107570Enduro är en motorcykelsport som utövas i svår terräng. Ordet ‘enduro’ kommer sig av att tävlingsbanorna är långa och svåra, och kräver stor uthållighet av såväl förare som motorcykel. Det uppskattas att enduro idag är den motorcykelsport som har flest utövare i Sverige, både sett till elitförare och motionärer. Internationellt håller svenska enduroförare mycket hög nivå och brukar prestera bra i tävlingar som World Enduro Championship och International Six Days Enduro, den senare en lagtävling. I Sverige regleras sporten av Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet (förkortas Svemo), som är en förening bestående av cirka 500 lokala klubbar. Svemo kontrollerar och utfärdar licenser, samt inspekterar banor och regler.

Tävlingsåldrar

För att tävla i enduro krävs en licens, vilket utfärdas av Svemo. Lägsta ålder för att börja tävla är 12. Deltagandet sker då i speciella barntävlingar, så kallade guldhjälmstävlingar, vilka har fått sitt namn av att licensen kallas ‘guldhjälmslicens’. Från 13 till 14 års ålder räknas en förare som ungdom och får delta i speciella ungdomstävlingar. Vid 15 får man delta i seniortävlingar som junior. Senior är när man är mellan 23 och 39 år. Efter 40 års ålder klassas man som veteran. Åldersindelningen reglerar även vilken typ av motorcykel som får användas i tävling av föraren.

Enduro eller rally?

Ofta förvirras enduro med rally, vilket är förståeligt, då de två grenarna uppvisar många likheter. Exempelvis är båda terrängsporter som sträcker sig över långa sträckor. Även motorcyklarnas utformning är snarlik. Den största skillnaden mellan enduro och rally är endurotävlingarnas system för tidtagning. I ett rally är det generellt så att den som snabbast avverkar en viss sträcka vinner. I enduro å andra sidan gäller det för varje förare att hålla en förutbestämd genomsnittshastighet mellan tidskontroller. Hemliga kontroller längs banan tar tid på varje enskild förare, och den som avviker från tiden genom att vara före eller efter bestraffas med poängpåslag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *